כנסים
סוגיות משפטיות בבדיקות מעבדה -WEEE/RoHS

סוגיות משפטיות בבדיקות מעבדה -WEEE/RoHS

כפר המכביה ‎ 29.05.2006

מכון התקנים הישראלי ערך יום עיון שעסק בשיטות ובבדיקות לבחינת עמידת מוצרים חשמליים ואלקטרוניים בהוראות דירקטיבת ה- RoHS. יום העיון נערך כחודש לפני כניסת דירקטיבת ה - RoHS לתוקף במדינות האיחוד.

במסגרת יום העיון הרצה עו"ד גיל דרור על ההיבטים המשפטיים של בדיקות מעבדה הדרושות לצורך יישום הדירקטיבה. בהרצאתו עלו נקודות הקשורות להגדרת טווח הבדיקה הנדרש מהמעבדה וכיצד הנתונים המתקבלים מהמעבדה יכולים להיות ישימים בהערכות של היצרן לעמידה בהוראות החקיקה.