כנסים
סוגיות איזוריות של מים וסביבה

סוגיות איזוריות של מים וסביבה

פארק התעשייה והעסקים בקיסריה ‎ 26.11.2003

פורום "סביבת המים" ב"איגוד הישראלי למים" ארגן כנס אשר עסק בסוגיות של התפלת מי ים ומים מליחים.  במסגרת הכנס הרצה עו"ד צבי לוינסון על היבטים משפטיים של התפלת מים ומי ים. בין היתר דובר בהרצאה על ההבחנות בין חקיקה החלה על ים לבין חקיקה החלה על מקורות מים, על היתרים ורישיונות סביבתיים, על סילוק פסולות ממתקני התפלה ועל אחריות מנהלים.