כנסים
ניטור ככלי של המנהל הסביבתי בישראל

ניטור ככלי של המנהל הסביבתי בישראל

אוניברסיטת חיפה ‎ 03.05.2009

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה ערך באוניברסיטת חיפה יום עיון בנושא ניטור ומדידות סביבתיות. עו"ד צבי לוינסון הוזמן להרצות בכנס על היבטים משפטיים של ניטור וחישה מרחוק של מזהמים. הטכנולוגיה מאפשרת זיהוי מרחוק של מזהמים ללא צורך בגישה פיזית לארובה או למתקן ממנו יש פליטה לאוויר. מימושן של שיטות אלו מעורר שורה של שאלות משפטיות בהן עסקה ההרצאה.