כנסים
נדל"ן וסביבה

נדל"ן וסביבה

אוניברסיטת חיפה ‎ 01.07.2008

הכנס עסק בנושאים שונים הנוגעים לתחום הנדל"ן. עו"ד צבי לוינסון התייחס לסוגייה המשפטית של קרקעות מזוהמות.  בהקשר זה עלו שאלות על מודלים להעברת אחריות וחלוקתה וכן השלכות מנהליות, אזרחיות ופליליות, על בעלים בעבר ובהווה, הנובעות מזיהומים היסטוריים ומתמשכים של קרקע ושל מים.