כנסים
מוצרי חשמלי ואלקטרוניקה וחקיקה בנושאי כימיקלים - REACH

מוצרי חשמלי ואלקטרוניקה וחקיקה בנושאי כימיקלים - REACH

בית חיל האוויר, הרצליה ‎ 01.12.2008

אילטם, איגוד משתמשים ישראלי בטכנולוגיות מתקדמות במערכות משולבות עתירות ידע, ערך כנס בנושא תחולת תקנות ה- REACH על מכשירי חשמל ואלקטרוניקה. בכנס הרצתה עו"ד יוליה ליצמן ממשרדנו. בין יתר הדברים נתנה סקירה על התקנות האירופאיות ועל נושא ה- SVHC - חומרים מעוררי דאגה רבה -  והשלכותיו על תעשייה זו.