כנסים
כנס משפטי בינלאומי בנושא דיני מים

כנס משפטי בינלאומי בנושא דיני מים

בוקרשט, רומניה ‎ 29.10.2008 - 02.11.2008

עו"ד צבי לוינסון הוזמן להרצות בכנס בין לאומי בנושאי מים והרצה על עצות מעשיות לבניית חקיקה המסדירה מערכות לאספקת מי שתייה. כמו בהרבה כנסים בינלאומיים אחרים בהם השתתף,  גם כנס זה חרג מהתחום המקצועי לו יועד מלכתחילה וגלש לנושאים פוליטיים הקשורים ליחסי ישראל מדינות ערב. המענה שניתן על ידו התייחס גם לסכסוכי המים בין ישראל לפלסטינאים, לבנון וסוריה.