כנסים
כנס אספקת מים

כנס אספקת מים

מרכז הקונגרסים גני התערוכה בתל-אביב ‎ 19.12.2002

אספקה של מים הוא השלב התפעולי, שבין הפקתם של המים ועד קבלתם בידי הצרכן. בשלב זה נכנסים המים לתשתית ההובלה, החלוקה והאגירה והם עוברים טיפולים שונים להבאתם לאיכות המתאימה לאספקתם.

הכנס השני של האיגוד הישראלי למים עקב אחר המים במסעם זה. עו"ד צבי לוינסון שמש כיו"ר הכנס. במהלכו נתנו הרצאות  על היבטים שונים של תהליך ההפקה והאספקה: היבטים אסטרטגיים; היבטים מבניים של מערך האספקה ושל מערך הטיפול במים; היבטים הנדסיים הכרוכים בניצולה של תשתית להובלתם של מים ושל קולחים במקביל; היבטים מינהליים ומשפטיים בדיני איכות הסביבה.
בכנס נתנו סקירות על  השפעתם של היבטים אלה על קביעתן של אמות-מידה לאיכותם של מים המיועדים לשמש למטרות שונות ועל קביעתם של דמי המים לסוגיהם.