כנסים
יום עיון למתקדמים - REACH

יום עיון למתקדמים - REACH

התאחדות התעשיינים, תל אביב ‎ 12.06.2008

ביום העיון שהועבר על ידי צוות עורכי דין ממשרדנו נדונו סוגיות מתקדמות בהערכות של התעשייה ליישום חקיקת REACH  האירופאית.  בין היתר עלו סוגיות משפטיות של רישום חומרים, מינוי נציג בלעדי, הגנה על סודות מסחריים, חומרים מעוררי דאגה רבה, הבחנות בין מוצרים לבין רכיביהם, בדיקת הצהרות של ספקים ומתן הצהרות ללקוחות ועוד.