כנסים
חקיקה בינלאומית של כימיקלים

חקיקה בינלאומית של כימיקלים

גני התערוכה, תל - אביב ‎ 23.02.2011

עורכי הדין טינה באו וגיל דרור הרצו בכנס ישראכם. הרצאתם התמקדה בחידושי חקיקה בתחומי הפסולת האלקטרונית באירופה ובסין, תוך התייחסות השוואתית לחקיקת הכימיקלים באירופה  - REACH והחקיקה הדומה לה בסין כולל התייחסות לתהליכי רישוי, גיליונות בטיחות  וחומרים מעוררי דאגה רבה  SVHC. ניתנה סקירה על עדכונים של חקיקת כימיקלים מהעולם כולו, ובפרט אירופה, ארה"ב וקנדה.