כנסים
חידושים בחקיקת כימיקלים בעולם ובישראל

חידושים בחקיקת כימיקלים בעולם ובישראל

בית התאחדות התעשיינים בישראל, תל - אביב ‎ 08.03.2010

משרד התעשיה מסחר ותעסוקה והתאחדות התעשיינים ארגנו כנס שעסק  בחקיקה בינלאומית של כימיקלים. במסגרת הכנס הרצו  עוה"ד צבי לוינסון ויוליה ליצמן על חידושים בחקיקת כימיקלים בישראל ובעולם. הסקירה הבינלאומית  התמקדה בחידושים בחקיקת כימיקלים בדרום קוריאה, שאמצה מסגרת דומה לחקיקת ה - REACH  באירופה.