כנסים
ועידה בינלאומית בנושא מחסור במים ומדיניות מים במזרח התיכון

ועידה בינלאומית בנושא מחסור במים ומדיניות מים במזרח התיכון

אוניברסיטת קורנל, ארה"ב ‎ 05.11.2011

עו"ד צבי לוינסון הרצה על הגישה המשפטית החדשה הכוללת של ישראל לגבי טיפול בשפכים ושימוש חוזר בהם כקולחין. ההרצאה התמקדה בחקיקה הישראלית החדשה החלה על טיפול בשפכים ושימוש חוזר בהם ובעיקר בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע - 2010. החידושים בחקיקה הישראלית בישראל הוצגו כמודל אפשרי לחקיקה בתחום במדינות אחרות בעולם.