כנסים
הכנס השנתי של איגודי המים בישראל

הכנס השנתי של איגודי המים בישראל

כפר המכביה, רמת-גן ‎ 17 - 18.03.2010

הכנס עסק במכלול נושאי המים והשפכים. ניתנו בו הרצאות מדיסציפלינות שונות: מדעיות, סביבתיות כלכליות ומשפטיות.

במסגרת הכנס הרצה עו"ד צבי לוינסון על ההיבטים המשפטיים של שימוש במים אפורים במשקי בית. בין היתר עלו ונדונו שאלות של הגדרות משפטיות, של רישוי ושל חוקיות השימוש.