כנסים
הכנס השנתי ה - 17 של המוסד לבטיחות ולגיהות

הכנס השנתי ה - 17 של המוסד לבטיחות ולגיהות

מרכז הכנסים אבניו שדה התעופה ‎ 17.11.2014

במסגרת מושב "ניהול בטיחות – אתגרים, לקחים, תובנות" הרצה עו"ד גיל דרור על  חקיקה חדשנית בתחום דיני הבטיחות. המדובר בתוכנית ניהול בטיחות הנגזרת מתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע”ג - 2013.  בין היתר נעשה בהרצאה ניתוח  משפטי של מושג "הסיכון הקביל".