כנסים
הכנס השנתי השישי של האיגוד הישראלי למים

הכנס השנתי השישי של האיגוד הישראלי למים

כפר המכביה, רמת - גן ‎ 01.03.2009

הכנס עסק בנושאים שונים של מים ושפכים. במסגרת הכנס הרצה עו"ד צבי לוינסון על אחריות מנהלים -  במתקני התפלה, במתקנים לאספקת מים ובמכונים לטיפול בשפכים (מטש"ים). מתקנים אלו הינם מפעלים לכל דבר ועניין ולניהול שלהם יש השלכות פליליות, אזרחיות ומנהליות על מנהליהם. הבטי האחריות נדונו בהקשרים של חומרי גלם, תפעול שוטף ואספקת המוצר בכל אחד ממתקנים אלו.