כנסים
הבטים סביבתיים בחוזי מקרקעין - השתלמות לעורכי דין ולרואי חשבון

הבטים סביבתיים בחוזי מקרקעין - השתלמות לעורכי דין ולרואי חשבון

אחוזת יערות הכרמל ‎ 26 - 27.12.2008

במסגרת השתלמות שעסקה בנושאי מקרקין התבקש עו"ד צבי לוינסון לדבר על הבטים סביבתיים הנוגעים לחוזי מקרקעין. הרצאתו עסקה בהיבטים של משפט סביבתי להם השלכות משמעותיות על יחסי מוכר קונה וצדדים שלישיים. בין היתר נדונו סוגיות של זיהום קרקע, גילוי נאות ובדיקות מקדמיות שיש חשיבות להכלילן בחוזה המקרקעין.