כנסים
אירועי חירום סביבתיים - הקונגרס השנתי של ארגון עורכי הדין הבינלאומי (UIA)

אירועי חירום סביבתיים - הקונגרס השנתי של ארגון עורכי הדין הבינלאומי (UIA)

מיאמי, ארה"ב ‎ 01 - 04.10.2011

בקונגרס השנתי של ארגון עורכי הדין הבינלאומי (UIA),  הרצה עו"ד צבי לוינסון על נוהלי חירום /ניהול חירום של אירועים סביבתיים. ההרצאה עסקה באירועים/ תקריות/ משברים סביבתיים שעלולים לקרות בתעשייה, כיצד להיערך אליהם ולנהל אותם. ההרצאה סקרה בין היתר נושאים של אחריות מנהלים  והוצג מתווה במסגרתו מוצע לשלב יועצים  משפטיים  - הן בשלבי המניעה, לפני התרחשות אירוע חירום, והן במהלכו.