חדשות
תיקוני חקיקה מוצעים בשוויץ למגבלות על פליטות פחמן ממכוניות נוסעים וממשאיות קלות

תיקוני חקיקה מוצעים בשוויץ למגבלות על פליטות פחמן ממכוניות נוסעים וממשאיות קלות

01.06.2020

בהתאם לתקינה עולמית חדשה (WLTP), תוצאות בדיקות של פליטות פחמן מכלי רכב התגלו כגבוהות ב- 25 אחוזים. התיקונים המוצעים באים להטיל מגבלות על יבואני כלי רכב, באופן שהפליטות מהרכבים המיובאים לא תעלנה על הערכים שנקבעו לפי בדיקות בהתאם לתקינה העולמית.