חדשות
חקיקה חדשה לתקנים למזהמי אוויר בספרד

חקיקה חדשה לתקנים למזהמי אוויר בספרד

05.08.2018

חקיקה חדשה המגבילה פליטות של מזהמים לאוויר נכנסה לתוקף בספרד. מטרת החקיקה לאפשר לספרד לעמוד בהוראות דירקטיבה 2284/2016. החקיקה מגבילה פליטות של גופרית דו חמצנית, תחמוצות חנקן, תרכובות אורגניות נדיפות, אמוניה וחלקיקים נשימים עדינים. החקיקה מציבה גם הוראות להכנת תוכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר.