חדשות
כללים חדשים לתחנות כוח פחמיות באיחוד האירופי

כללים חדשים לתחנות כוח פחמיות באיחוד האירופי

26.11.2015

האיחוד האירופי מאמץ כללים חדשים של ה - OECD שמשמעותם ביטול תמריצים ותמיכות ממשלתיות לתחנות כוח פחמיות. לקראת ועידת האקלים המתכנסת בפריז מגביר האיחוד את מאמציו להפסקת יצור אנרגיה מתחנות פחמיות, שמהוות מקור מרכזי לפליטות של גזי חממה.