סיווג, סימון, תיווי ורישוי כימיקלים

סיווג, סימון, תיווי ורישוי כימיקלים

עם סיום שנת 2006, פורסמו באיחוד האירופי תקנות ה – REACH שעוסקות בדבר חקיקה חדשני העוסק בהסדרת הרישום, ההערכה, הרישוי והמגבלות (Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions) שיוטלו על כלל הכימיקלים שייוצרו או יכנסו לשוק באירופה. זהו דבר החקיקה הנרחב ביותר שנחקק אי פעם באירופה – שמבטל או משנה כ – 40 דירקטיבות קיימות. בניגוד להסדרים קודמים, תקנות ה – REACH מתייחסות באופן מפורש למנגנון ניהול המערכת, על ידי הקמת סוכנות אירופאית לכימיקלים שתעקוב אחר רישום הכימיקלים, אחר בדיקת המסמכים שיועברו לה ומתן הוראות נוספות או תנאים לביצוע וכל זאת – תוך שימוש במספר תפישות חדשניות. היקף תקנות ה – REACH הוא כ – 850 עמודים, כשעל פי ההערכות, יש עוד כ – 10,000 עמודים נוספים של מדריכים והסברים כיצד ליישם את התקנות. בהיקף כה גדול של חקיקה, לחלק מהמונחים, או להוראות מספר פרשנויות שכל אחת מהן, טומנת בחובה הזדמנויות וסיכונים, וחשוב הצורך להכירם. כחקיקה משלימה, בשנת 2008 פורסמו התקנות האירופאיות העוסקות בסיווג, תיווי ואריזות של כימיקלים (CLP – Classification, Labeling, Packaging).

 מטבעה, חקיקה שהיא כה ארוכה ומפורטת, נתונה לפרשנויות רבות – החל מההגדרות הבסיסיות ביותר של המושגים (substance, preparation, article) והמשך במושגים מתקדמים יותר (כגון non-isolated-intermediate, phase in substances). חלק מהמונחים אותם יש להכיר – כלל אינם נמצאים בחקיקה, אלא רק במדריכים שפורסמו על ידי הנציבות האירופית והם נלווים לחקיקה. בעוד ששלב קדם (pre-registration)הרישום כבר עבר, הרי שעד שנת 2018 ימשיכו הליכי הרישום (registrationׂׂ). אנו נוכל לסייע בידכם, לבחון את החומרים בהם אתם משתמשים, ולסווגם על פי המבחנים שנקבעו בתקנות ה REACH בכדי לדעת אילו מהם נדרשים לרישום ואילו לא. המשמעות הכלכלית של הרישום היא כה רבה – עד כי ההחלטה האם לרשום רק חלק מהחומרים היא החלטה בעלת משמעויות כלכליות מרחיקות לכת עבור חברות המייצאות לשוק האירופי. 

היצואן הישראלי, אינו כפוף לכאורה לתקנות ה – REACH, אולם קיימת אפשרות, על פי התקנות להירשם באופן עצמאי ונפרד, על ידי נציג של החברה הישראלית. אנו מייעצים בעיקר לחברות העוסקות בכימיקלים, אך גם לחברות המייצאות מוצרים לאירופה, לבחון היטב ועכשיו, אילו חומרים עליהם לרשום ואיך כדאי לבצע את הרישום. אנו מכירים את שיטות הרישום השונות ואת יתרונותיהן וחסרונותיהן – ונוכל לסייע לכם בקבלת ההחלטות בנושא זה. משרד עו"ד לוינסון -  דרור ביצע עשרות רבות של פרויקטים בנושא REACH עם חברות מובילות בתחומן. גם בימים אלו אנו מבצעים פרוייקטים בתחום ה – REACH וניסיוננו רב השנים בתחום דיני איכות הסביבה בישראל ובעולם בכלל, ובתחום החומרים המסוכנים והכימיקלים בפרט, מסייע לנו לתת יעוץ מיטבי ללקוחותינו. 

נוסף על כך, אחת מהפעילויות המשמעותיות כיום בתחום חקיקת ה REACH עוסקת בקבלה ובמתן הצהרות בנוגע לקיומם או להיעדרם של חומרים מעוררי דאגה רבה (SVHC). לעיתים, היכולת להצהיר על היעדר חומרים מעוררי דאגה רבה היא ממש בגדר הישרדות קיומית, שיכולה לחרוץ גורלות של המשך עבודה עם לקוחות ועם ספקים. אנו מסייעים רבות בידי יצואנים ישראליים הנדרשים מלקוחותיהם לספק הצהרות, הן בניסוח ההצהרות והן בהתמודדות עם הלקוחות. מהצד השני, אנו מסייעים ליצואנים ישראליים לספק הצהרות ללקוחות ולהתמודד עם דרישותיהם.

חקיקת הכימיקלים המהפכנית באירופה הכתה גלים בעולם כולו וכיום יש התפתחויות חשובות בחקיקת כימיקלים בארה"ב, בדרום קוריאה ובמדינות נוספות בעולם. לנו ניסיון רב שנים ביעוץ מדעי משפטי לגופים מהגדולים במשק בנושאים אלו ונוכל לייעץ גם לכם בתחום חקיקת כימיקלים זו, החל משלב הפיתוח, דרך ההתקשרות עם חברות מקומיות ומכירה חלקה של המוצרים שלכם בחו"ל.

 

למאמרים שלנו בנושא