הובלת חומרים מסוכנים בים, ביבשה ובאויר

הובלת חומרים מסוכנים בים, ביבשה ובאויר

שינוע חומרים מסוכנים הוא שלב הכרחי לצורך ייצור תעשייתי או שימוש מסחרי בכימיקלים. לעיתים שינוע החומרים המסוכנים ייעשה על ידי החברה המייצרת, ולעיתים על ידי חברת הובלה שזהו תחום התמחותה. בין אם כך ובין אם אחרת, אנו נייעץ לכם כיצד לעמוד בסבך ההיתרים והרישיונות הנדרשים להובלת החומר המסוכן, כיצד תוכלו לעמוד בחובת האחריות המוטלת על המוביל חומר מסוכן. על פי החקיקה העוסקת בנושא, לא רק על מוביל החומר המסוכן מוטלת אחריות – אלא גם על מי שמשלח (שוגר) את המטען המכיל חומר מסוכן. אף על פי שאחריותו של המשלח קיימת, הרי שפעמים רבות היא לא ברורה, ותחתה קיימת התחושה כאילו שכירת שירותי חברת הובלה פוטרת מכל אחריות. נוכל לסייע בידכם להבין את מכלול האחריות החלה עליכם, ואת חלוקת האחריות בינכם לבין המוביל חומרים מסוכנים, על מנת שתוכלו להיערך מבעוד מועד ולנקוט בכל הצעדים הנדרשים לעמוד באחריות המוטלת עליכם. 

על מנת ליישם את כל החקיקה החלה על שינוע חומרים מסוכנים – יש להכיר הוראות חוק מהדין הסביבתי הלקוחות מתחומים שלעיתים נראים מרוחקים כמו גם מעולם הבטיחות. הבנת מכלול החקיקה בתחום דיני הסביבה והבטיחות, מאפשרת לנו לקשור עבורכם את הקצוות, ולהדריך אתכם כיצד לעמוד בכל החקיקה הנוגעת לנושא. 

משרד עו"ד לוינסון - דרור יוכל לייעץ לכם גם בנוגע לשילוח בינלאומי של חומרים מסוכנים בים ובאוויר, ומהן דרישות התיווי והסימון בכל אחד מאתרי היעד אליהם מיועד המשלוח. 

במידה ואתם משנעים חומרים מסוכנים או פסולות מסוכנות – בין אם השינוע הוא בינלאומי ובין אם השינוע בתוך מדינת ישראל, בין אם מדובר בשינוע אווירי או ימי ובין אם מדובר בשינוע יבשתי – יש מערכת שלמה של היתרים ורישיונות שאתם נדרשים להם. כך לדוגמא, לשינוע יבשתי בישראל של חומרים מסוכנים, נדרש רישיון מוביל. לשינוע בינלאומי- נדרש לעמוד בהוראות אמנת באזל לשינוע בין - גבולי של פסולות מסוכנות ולשם כך, להכיר ולהסדיר את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי החקיקה הספציפית של כל מדינה החברה באמנה.