עדכוני חקיקה בתחום דיני הסביבה ודיני הבטיחות

עדכוני חקיקה בתחום דיני הסביבה ודיני הבטיחות

ההתנהלות בתחומי הסביבה והבטיחות מבוססת בראש ובראשונה על מילוי כל הוראות הדין. הוראות הדין משמעותן, בין היתר, ההוראות המפורסמות ברשומות של החוקים, התקנות והתקנים הישראלים הרשמיים המחייבים. בנוסף להוראות אלו, קיימות הוראות רבות נוספות שהמקור לחלקן הוא תקנים זרים אליהם מפנה הדין הישראלי, וחלקן האחר הוראות דין "רכות יותר" כגון תקנים ישראליים, נהלים של משרדי הממשלה – המשרד להגנת הסביבה ומנהל הבטיחות, קבצי הנחיות, חוזרי מנכ"ל ועוד.

 

הסבך הזה הוא גדול ומורכב, וכדי להכיר אותו לפרטים ולבדוק האם גורם כל שהוא עומד בהוראות הנדרשות, נדרשת תוכנית אכיפה. תוכלו לקרוא באתרנו גם על תוכניות האכיפה הפנימיות שאנו מבצעים בתחום הסביבה והבטיחות. אולם גם אם נעשתה תוכנית אכיפה, הרי שהתוכנית נכונה למועד ביצועה.

 

בפועל, במהלך שגרת העבודה, החוקים, התקנות והתקנים הרשמיים מתעדכנים באופן תדיר, ודי בשינוי של סעיף אחד בכדי לשנות הוראות ומחוייבות של כל גורם לעמוד בהוראות, או לחילופין, להבין שניתנה ארכת זמן בכדי לעמוד בהוראות. לכן, מסירת עדכוני חקיקה בתחומי הסביבה והבטיחות היא קריטית – והיא צריכה להיעשות בתדירות מספיקה, ובאופן שיטתי שייתן ביטחון, שכל התיקונים המחייבים הרלבנטיים לפעילות, כוסו ונבדקו.

 

אנו מספקים שנים רבות שירות של מסירת עדכוני חקיקה ללקוחותינו. לגישתנו, קיימת משמעות רבה בקבלת עדכוני חקיקה ממשרד עו"ד שמתמחה בתחום דיני הסביבה והבטיחות – מאחר ועדכון של דין אינו עומד בפני עצמו ופעמים רבות הוא קשור ומשליך לדברי דין נוספים שמושפעים ממנו באופן ישיר או עקיף.