סחר בערכי טבע מוגנים - אמנת CITES

סחר בערכי טבע מוגנים - אמנת CITES

כ- 180 מדינות מכל העולם חתמו ואשררו את האמנה הבינלאומית העוסקת בפיקוח על סחר במינים של חיות בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה ובמוצרים מהם –

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

המדינות החתומות מיישמות את האמנה באמצעות חקיקה פנימית. ישראל חתמה על האמנה ואשררה אותה. האמנה מיושמת בישראל בחקיקה פנימית שתוקנה בספטמבר 2017 והותאמה לרשימת המינים העדכנית כפי שהיא מופיעה באמנה. האמנה מנוהלת בישראל על ידי רשות הטבע והגנים.

 אם אתם מבקשים לייבא או לייצא בעלי חיים או צמחים, לרבות מוצרי גלם מהם, או מוצרים מוגמרים הכוללים חלקים מהם, יתכן והוראות החקיקה המיישמות את האמנה אוסרות כליל על פעילות זו, או שהן מחייבות אתכם לקבל היתרים מהרשויות המתאימות בכל מדינה כתנאי מוקדם לפעילות העסקית. אי ציות לחקיקה עלול לגרור סנקציות מנהליות, פליליות ודעת קהל שלילית, אשר עלולים להוריד לטמיון את פעילותכם העסקית. לדוגמא, יצרנית גיטרות מובילה בעולם, ראתה לנכון להודיע ללקוחותיה שהעץ ממנו עשוי צוואר הגיטרות שהיא מייצרת, הוא בעל האישורים הנדרשים על פי אמנת CITES, ושאין לנגנים שקונים גיטרות אלה סיבה לחשוש להשתמש בהן או למכור אותן בבוא היום.

 משרד עו"ד שלנו עוסק בנושאים אלו, נמצא בקשר עם הגורמים המתאימים בארץ ובחו"ל ויוכל לייעץ לכם כיצד לבצע את פעילותכם העסקית באופן התואם את הוראות החקיקה הפנימית במדינות היצוא, היבוא ובמדינות נוספות שהחקיקה שלהן רלבנטית לפעילותכם.

 נושאים נוספים הקשורים לאמור, אשר גם בהם עורך דין ממשרדנו יוכל לייעץ לכם משפטית, עוסקים באמנת המגוון הביולוגי (Convention on Biological Diversity – CBD) . מכוחה של אמנה זו נחתמו מספר פרוטוקולים. בין היתר, פרוטוקול קרטחנה (Cartagena) העוסק בשינויים גנטיים, ופרוטוקול נגויה (Nagoya) העוסק בגישה למשאבים גנטיים של המדינות. כך לדוגמה, עוה"ד שלנו יוכלו לייעץ לכם בדבר חוקיות הגישה למשאבים גנטיים במדינה מסוימת ואפשרות הוצאתם למדינה אחרת.