מפגעי רעש

מפגעי רעש

רעש הוא תופעה פיזיקלית של תנודות האוויר היוצרת קול בלתי רצוי. רעש הוא מפגע סביבתי הגורם לתעוקה נפשית, וברמות גבוהות גם לנזק בריאותי. מטרדי רעש עלולים לגרום גם לירידה משמעותית בשווי הנכסים.

רעש מתאפיין אומנם בהיותו בעל אופי מקומי בלבד, כמו רעש ממזגן של שכנים, או ממגרש ספורט סמוך, אך לעיתים מקור הרעש יכול להשליך על קבוצות גדולות של אוכלוסייה כמו זו הסמוכה לשדות תעופה, לנתיבי תחבורה מרכזיים ועוד. סגנון החיים באקלים הים-תיכוני - החלונות הפתוחים לרווחה, הישיבה במרפסת או על הגג לעת ערב - רואה ברעש מטרד של ממש. כיום, מאפשרת הטכנולוגיה את הקמתם של מתקנים ומיגון אקוסטי כגון: מנועים שקטים מבעבר, ושיטות בניה חדישות המאפשרות להקטין את החשיפה למפגעי רעש מהסביבה. גם הנטייה ליצור בקרה אקלימית בבית, המחייבת את איטומו מהחוץ, מסייעת להפחית מטרדי רעש, אף שאינה נעשית מטעמים אקוסטיים.

הדין החל בנושא רעש מורכב מהוראות רבות. חלקן ארציות, כמו החוק למניעת מפגעים, תשכ"א - 1961 ותקנות שהותקנו מכוחו וחלקן מקומיות.

סעיף 2 בחוק למניעת מפגעים קובע כך: "לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".

הוראה זו מקימה, למעשה, שתי חלופות לביסוס טענה למפגע שמקורו רעש. החלופה האחת הינה הוכחת "רעש חזק"; והחלופה השנייה הינה הוכחת רעש "בלתי סביר".

אפשרות קיומו של מטרד רעש איננה תחומה רק לרעש שמדידתו מלמדת על עוצמה העולה על זו הקבועה בתקנות מניעת מפגעים, ואיננה מחייבת קיומה של מדידה במכשירים כתנאי בלעדיו אין להוכחת מפגע הרעש.

עורכי הדין שלנו יוכלו לייעץ לכם על מגבלות הדין באזור בו אתם פועלים, בבחירת מומחה שימדוד את עוצמת מפגע הרעש ומשכו באופן שחוות דעתו תוכל לשרת אתכם בצורה מיטבית בליטיגציה בהליך משפטי ובדרכים המשפטיות המגוונות שניתן לנקוט בהן למניעת מטרדי הרעש, תוך בחינה של כל אחד משלושת הגורמים הרלבנטיים ביצירתו: מקור הרעש, תווך הביניים, קולט הרעש.