California's Proposition 65

California's Proposition 65

חקיקת כימיקלים  בקליפורניה (Proposition 65), "חוק שתייה בטוחה ואכיפה של רעלים משנת 1986", קובעת בין היתר איסור על עסקים להזרים או לשחרר ביודעין, למים או לאדמה, חומר כימי הידוע כמי שגורם או עלול לגרום לסרטן או לרעילות ברבייה.  

עוד דורשת החקיקה מעסקים לתת אזהרה ברורה וסבירה, אם העסק חושף ביודעין ובכוונה כל אדם לחומר כימי הידוע כגורם לסרטן או לרעילות ברבייה.

 אכיפת דרישות החקיקה נעשית באמצעות תובעים מטעם המדינה, או על ידי אזרחים וארגונים פרטיים.

 האם המוצרים שלכם כפופים להגבלה כלשהיא על ידי חקיקת הכימיקלים בקליפורניה?

 האם החומרים במוצרים נופלים למסגרת החקיקה?

 האם יש פטורים הקשורים לחומרים אלה?

 מה צריך לעשות על מנת למכור את המוצרים מבלי לעבור על הוראות החקיקה?

המענה לשאלות אלו מצריך תהליך הכנה סדור מראש.

משרד עורכי הדין שלנו עוסק במשך שנים רבות בחקיקת כימיקלים בינלאומית ויעץ בהצלחה בנושאים אלו לעשרות רבות של חברות ועסקים מהגדולים במשק.

עורכי הדין שלנו יוכלו לסייע לכם לתכנן את המוצרים שלכם ולמכור אותם בבטחה מבלי להתקל ברשויות החוק בארה"ב, או מבלי שתאלצו להפסיד מכרז חשוב משום שלא נערכתם למענה לשאלות אלו מבעוד מועד.