אנרגיות מתחדשות

אנרגיות מתחדשות

בכל העולם נעשים שינויים מבניים יסודיים במשק האנרגיה וייצור החשמל. תחנות כח נהפכות למרכזי רווח עצמאיים ומתחרות זו בזו על אספקת חשמל. בתחרות זו משמשות טכנולוגיות יצור נקיות (קלינטק) וירוקות, שימוש בדלקים חדשים, קוגנרציה, אנרגיה מתחדשת, חליפית  ונקייה ומסחר ב"זכויות פליטה" של מזהמים.  

כבר היום, נקבעו באירופה, בארה"ב ובמדינות רבות אחרות בעולם מכסות המחייבות שילוב של דלקים חליפיים בדלקים המיוצרים ממאגרי הנפט הגולמי. קיימות הוראות דין רבות, בישראל ובעולם כולו, הקובעות כללים מחייבים להתייעלות אנרגטית, וקובעות סימונים צרכניים למכשירי חשמל שהם יעילים אנרגטית. בישראל – מהפיכת ייצור החשמל ומוצרי תעשייה על בסיס שריפה של גז טבעי כבר כאן. גם מכוניות היברידיות או כלי רכב הצורכים גז טבעי או גז פחמימני מעובה (גפ"מ) משתתפים במשחק. 

המאמץ העולמי להפחית את פליטות "גזי החממה", כגון CO2 או חומרים כמו מתאן שנקבעו להיות אקוויולנטיים ל- CO2 אשר בא לידי ביטוי ב"פרטיכל קיוטו" לאמנת שינוי האקלים ובהסכם פריז, יתן את אותותיו גם במגבלות חדשות, אשר תוטלנה על מתקנים השורפים דלק לשם יצור אנרגיה. כבר היום, על פי חוק מקורות אנרגיה והתקנות שהותקנו מכוחו, חלות על מפעלי תעשייה חובות, כגון מינוי ממונה אנרגיה, ושיפור הנצילות של מתקנים. גילויי שדות הגז במים הכלכליים של ישראל, פותחים הזדמנויות חדשות לתעשייה לקבל דרך קווי הולכה וחלוקה מקור אנרגיה נקי יותר וזול יותר.

בין אם אתם צורכים אנרגיה רבה בתהליכי היצור שלכם ומבקשים להפחית את הוצאותיכם ובין אם אתם מבקשים להכנס לשוק יצור האנרגיה לצריכה עצמית או למכירה לרשת החשמל אנו יכולים לסייע בידכם - בהבהרתם של הליכי הרישוי הנדרשים ובליווי משפטי, בבחינת הדרישות הסביבתיות ודרישות הבטיחות הרבות החלות ומידת העמידה בהן ובדבר התפתחויות במשק האנרגיה העולמי.

כחלק מהחלטת ממשלה להגדיל בתמהיל יצור החשמל את הרכיב של האנרגיות המתחדשות, קובעת תוכנית מתאר ארצית תמ"א 10/ד/12 את ההנחיות להקמת חוות לטורבינות רוח. כיום, מקודמות במדינת ישראל עשרות תוכניות להקמת טורבינות רוח מהצפון עד הדרום. הבעיה היא, שבמדינה כה קטנה וצפופה, קיים חשש להשלכות של חוות של טורבינות הרוח כמו –

השלכות סביבתיות - פגיעה בבעלי חיים ובמיוחד בבעלי כנף, מפגעים חזותיים, מפגעים נופיים, פריצת דרכים, קרינה אלקטרומגנטית;

השלכות בריאותיות - רעש, רעש בתדרים נמוכים, ריצוד;

השלכות בטיחותיות – כמו היעדר יכולת נגישות של מטוסי כיבוי – במיוחד ביישובים קרובים לאזורים מיוערים;

ירידת ערך נכסים;

עו"ד שלנו מכירים את תחום אנרגיית הרוח ועוסקים בו ונשמח לסייע לכם בנושא.