ישוב סכסוכים סביבתיים

ישוב סכסוכים סביבתיים

פעמים רבות בעיות וסכסוכים בתחום הסביבה נמשכים זמן רב והצדדים אינם מצליחים לפתור אותם בכוחות עצמם. הסיבות לכך רבות והן יכולות לנבוע ממורכבותו המשפטית והמדעית של הנושא, מריבוי הצדדים ומריבוי האינטרסים הגלויים והסמויים מן העין. כמשרד עצמאי ובלתי תלוי, שעוסק בתחום משפט הסביבה לאורך שנים רבות יש בידינו כלים לסייע לכם לפתור במהירות את הסכסוך באמצעות תהליכים של גישור סביבתי או של בוררות. ניסיוננו הרב והבנתנו המעמיקה של תחום המשפט הסביבתי, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט המדעי, מאפשרים לנו להציע במהירות ובדיסקרטיות פתרונות יצירתיים למפגעים ומטרדים סביבתיים ולעגן אותם בלבוש משפטי ובכך לאפשר לצדדים לסיים את הסכסוך או לנהלו בצורה מיטבית עבורם.