מזון מהונדס גנטית

מזון מהונדס גנטית

מרבית הציבור הישראלי נחשף לראשונה להנדסה הגנטית כאשר פורסמו הידיעות על "שכפולה" של הכבשה "דולי". לזמן קצר התעורר דיון ציבורי אשר התמקד ברובו בשאלות אתיות העולות מהשימוש בהנדסה הגנטית. המחוקק הישראלי לא נותר אדיש ומיהר לחוקק חוק האוסר על "שכפול" בני אדם ועל ניסויים הכרוכים בהתערבות גנטית בבני אדם. 

המהפכה הביוטכנולוגית נמצאת בעיצומה. מזון, תרופות, זרעים לחקלאות וגידולים שונים עוברים תהליך של הנדסה גנטית על מנת להקנות להם את התכונות הרצויות. עם זאת, לתעשיית הביוטכנולוגיה יכולות להיות השלכות סביבתיות בזמן תהליך הייצור, והשפעות הנוגעות לאופן חלוקת האחריות לנזקים בין היצרן לבין המשתמש, עקב נזקים סביבתיים ובריאותיים העלולים להיגרם ממוצרים מהונדסים גנטית. 

במדינות המערב מתנהל מזה מספר שנים מאבק בין חברות ביו-טכנולוגיה, אשר עוסקות בפיתוח מוצרי מזון וגידולים מהונדסים גנטית לבין ארגונים להגנת הסביבה, אשר חוששים מהשפעות שליליות של השימוש בהנדסה גנטית על הסביבה ובכלל זה על בריאות האדם. 

על פי החקיקה הישראלית, השימוש בצמחים ואורגניזמים מהונדסים (GMO) כפוף למערכת של היתרים ופיקוח. אנו מתעדכנים בהתפתחויות ובמגמות בחקיקה ובפסיקה הנוגעת לביוטכנולוגיה בארץ ובעולם. נוכל לייעץ לכם כיצד לפעול תוך התאמה עם דרישות החקיקה הסביבתית הקיימת, ולהיערך מבעוד מועד לדרישות ולהתפתחויות צפויות. כמו כן, נוכל לייעץ לכם מהן פעולות המניעה שעליכם לנקוט על מנת לתחום את אחריותכם לגבולות מוגדרים ככל הניתן.