גילוי נאות

גילוי נאות

עשיתם עיסקה מוצלחת בה רכשתם קרקע או חברה ... האם אתם באמת יכולים לישון בשקט? לא בטוח! לא פעם, כדאיותה של עסקה עלולה להתברר כנמוכה בהרבה ממה שהערכתם, אם שכחתם לבדוק אילו פעילויות היו באותה קרקע לפניכם והאם הן גרמו לאפשרות של זיהומה או לזיהומם של מי - התהום במקום. אם כך קרה כנראה שנרדמתם בשמירה והזנחתם את בדיקת תפקודה הסביבתי של אותה חברה. 

אך בבדיקת ההיסטוריה של זיהומי קרקע לא די. רכישת חברה מתפקדת ומרוויחה, אינה ערובה לכך שהחברה אכן עומדת בכל דרישות הדין הסביבתי. ללא בדיקה מקדימה של פערים (gap analysis) בין הביצועים הסביבתיים של החברה לבין דרישות הדין, אתם עלולים לגלות שהוראות פרטניות שניתנו לחברה שרכשתם מחייבות אותה להתקין ציוד להפחתת פליטות או לטיפול בזיהומים בעלויות גבוהות ביותר (כגון התקנת מסנני אוויר למניעת זיהום אוויר, עמידה בתקנים מחמירים של טיפול בשפכים וכו'). סגירה מהירה של עיסקה, ללא בדיקת החבויות הסמויות של המפעל, יכולה להפוך עיסקה מוצלחת לבעיה של ממש.

יש בידנו את הידע והניסיון על מנת לסייע בידיכם לשאול את השאלות הנכונות ולבצע בדיקת נאותות משפטית (גילוי נאות –Due Diligence) ולהגדיר את היקף החבויות הסביבתיות המוטלות עליכם. בעניין זה – המומחיות קובעת – ללא הכרה לעומק של המשפט הסביבתי ודיני הבטיחות, קשה מאוד לכמת מראש עלויות של עסקאות רכישה גדולות. עוד נוכל לסייע בניהולו של משא ומתן רגיש זה באמצעות העלאתם של מנגנונים אפשריים לחלוקתה של האחריות הסביבתית, בהתמודדות עם שינויים בהיקפן של חבויות בעקבות גילויים חדשים ובפתרון מחלוקות.