טיפול, סילוק, הטמנה של פסולות

טיפול, סילוק, הטמנה של פסולות

אתר לסילוק פסולת אינו עוד אוסף מצבורים של ערימות המפוזרות בשטח. טכנולוגיות חדישות לאיטום, ניקוז, ניטור הפקת אנרגיה ועוד, דרישות הרשויות השונות ועמידה במערכת סבוכה של היתרים ושל רישיונות הם רק חלק מהמשחק המשפטי הסביבתי הקיים היום. 

אתרי פסולת הם אתרים "מאוימים" מבחינה משפטית – נמצאים באופן תדיר בחשיפה משפטית גבוהה. מעצם קיומו, אתר סילוק פסולת אינו אתר רצוי ופעמים רבות תושבי האזור, שעלולים לסבול ממטרדים קשים של מפגעי ריח, עשן, תחבורה וזיהום אוויר, יפעלו כנגד מפעילי האתר. נקיטת צעדים יכולה להיעשות על ידי הרשות המקומית, המשרד להגנת הסביבה, עמותות סביבתיות וכיום, לאור חוק תובענות ייצוגיות – גם על ידי אזרחים בודדים בשם קבוצה גדולה. 

האם מותר לקבל סוג זה או אחר של פסולת שהגיעה לפתחו של האתר? מהם סוגי האישורים הנדרשים על מנת לקבל פסולת, ומהם סוגי האישורים שרצוי ומומלץ לתת למובילי הפסולת? מהן הדרישות הרלוונטיות והחוקיות ברישיון העסק, ולגבי אילו דרישות כדאי ורצוי לנהל מו"מ? אילו טיעונים ניתן להביא בניהול מו"מ על רישיון עסק? אילו תנאים קיימים לאתרים לסילוק פסולת בעולם? שאלות אלו ודומות להן, הן שאלות שבתחום מומחיותנו. יש לנו ניסיון רב והכרות ארוכת שנים עם תחום הפסולת בארץ ובעולם. במיוחד היום – כשקיימות "התמחויות" לסוגי פסולת שונים (פסולת מסוכנת, אסבסט, ביתית, פסולת אריזות, פסולת אלקטרונית, פסולת רפואית וכו') חשוב להכיר את הדקויות על מנת שלא ליפול בין הכיסאות. נפילה כזאת, עלולה להיות בסופו של דבר כואבת. 

עורכי הדין שלנו נותנים ייצוג וייעוץ בנוגע להקמתם של אתרים לסילוק פסולת (אס"פ) והפעלתם התקינה עד לסגירתם ולשיקומם. אנו יוצרים את המסגרת להתקשרות העדינה בין מפעילי האס"פ, האוכלוסיה הקרובה החוששת מהפעלתו והרשויות המפקחות. אנו מייעצים גם בכל הנוגע לפתרונות סילוק חלופיים של פסולת, כמו גם בכל הנוגע להפנייתה למיחזור או להשבה.