תאונות עבודה

תאונות עבודה

על פי דו"ח מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית לשנים 2011 -2015, במהלך שנת 2015, נפצעו כתוצאה מתאונות במהלך עבודה כ-50 אלף עובדים ו-54 עובדים נהרגו. ענף הבינוי הינו המסוכן ביותר לבטיחות העובדים בו:  34 מההרוגים מצאו את מותם באתרי בנייה. 64% מההרוגים בענף הבינוי אירעו במהלך בניית בתי מגורים. נפילה מגובה נותרת גורם התמותה המוביל בענף הבינוי, ו-21 עובדים מצאו את מותם כתוצאה מגורם זה.

במהלך שנת 2015, מתוך סך התאונות הקטלניות בתחום הבינוי, 46% מהתאונות הקטלניות התרחשו במבנים בשלב השלד. שלב זה מאופיין במגוון פעולות הקשורות להכנה ולביסוס שלד המבנה לרבות, יציקות של עמודים וקורות. 21% מהתאונות התרחשו בשלב עבודות גמר, הכוללות ריצוף, חיפויי, התקנות למיניהן, איטום ועוד. 18% אחוז תרמו עבודות שיפוצים, הנחשבות לעבודות בנייה פשוטות יחסית. בארבעה מהמקרים התבצעו עבודות חפירה, כאשר מדובר, בדרך כלל, בהתמוטטות דפנות או מקטע חפירה על עובד.

ניתן לראות כי בכ – 30% מ המקרים הוביל כשל בגורמים הקשורים בעבודות בגובה (פיגומים, טפסות וסולמות) לתאונות הקטלניות. ב – 20% נוספים הייתה מעורבות של כלי הרמה, כדוגמת עגורן צריח, או משאבת בטון. 15% מהתאונות נתרמו על ידי פגיעה של חומרי בניין שונים.

מעל ל – 50% מהנפגעים בתאונות הקטלניות בענף הבינוי הינם עובדי קבלן משנה. שכיחות זו עולה בקנה אחד עם מבנה ההעסקה בענף, לפיו מבצע הבנייה באתר מעסיק מספר קבלני משנה להם מומחיות מקצועית ייעודית. שליש מהעובדים שנהרגו הינם עובדי החברה הקבלנית המבצעת. 2 מהעובדים שנהרגו ב - 2015 היו עצמאיים שעסקו בשיפוצים ובשני מקרים נוספים נהרגו המעסיקים, הקבלנים המבצעים עצמם. 

הגם שמרבית תאונות העבודה הקטלניות מתרחשות באתרי בנייה, אין מקום למפעלי תעשייה ומקומות עבודה אחרים לנוח על זרי הדפנה.

ראשית – מאחר ועדיין קיים נתח נכבד של תאונות עבודה, ביניהן קטלניות, שמתרחש במהלך פעילויות שונות במפעלים. תאונות אלה, חושפות את תופס המקום ונושאי המשרה בתחום הבטיחות לאחריות משפטית פלילית, שעלולה להיות כרוכה בחקירות באזהרה, בקנסות על החברה, בדמורליזציה של העובדים בחברה ואפילו בכתבי אישום. נוסף על כך, תביעות אזרחיות של העובדים ומשפחותיהם לאחר זמן, יכולות לחייב את המפעל בסכומי כסף משמעותיים ולהגדיל בסופו של דבר את שיעור הפרמיות הביטוחיות של המפעל.

שנית – בסופו של דבר בנקודת זמן זו או אחרת, כל מפעל חפץ חיים שמתאים את עצמו לצרכי השעה, לדרישות השוק והלקוחות ולהתפתחויות הטכנולוגיות, הוא אתר בנייה. בין אם מדובר על הרחבת מפעל, בניית מחסן, בניית מט"ש או הוספת ממ"ד – בסופו של דבר תופס המקום ונושאי המשרה בתחום הבטיחות הם מזמיני העבודה, ויכולים לשאת באחריות לתאונות שיקרו בחצרי המפעל, לעובדים מטעם הקבלן, או לעובדי החברה שיפגעו כתוצאה מפעולות הבניה. 

בדיוק לשם כך, אנו יכולים לסייע בייעוץ משפטי בתחום הבטיחות, ראשית בתחום המניעה, לאחר מכן במידת הצורך בייעוץ ובייצוג בהליכים אזרחיים ופליליים. 

בתחום המניעה – כעורכי דין אנו מבצעים סקרים של עמידה בכל דיני הבטיחות במסגרת תוכנית אכיפה פנימית של בטיחות. סקר כזה, צריך להיעשות תוך מומחיות והיכרות לא רק עם עולם תוכן עשיר מתחום הבטיחות, אלא גם עם ידע משפטי מעמיק של דיני הבטיחות. מניסיון אנו יכולים לומר בלב שלם – שאין תמיד חפיפה בין השניים. לעיתים, יש תפיסות מקובלות בבטיחות, "ככה כולם עושים" או "תמיד זה היה ככה" שבדיקה משפטית תעלה שאינן מתאימות לדרישות דיני הבטיחות. תוכנית אכיפה פנימית של בטיחות, צריכה להיעשות תוך הכרה בלתי מתפשרת לא רק של החוקים והתקנות, אלא של השורות ותתי השורות שבהם. רק באופן כזה, אפשר לצאת עם דו"ח מקיף ומפורט על מידת התאימות שבין התנהלות באתר הבנייה או במפעל לבין הוראות הדין, ולהתחיל לתקן את הליקויים – וכל זאת לפני הופעה של מפקח עבודה או קרות תאונה. 

בתחום הפעילות השוטפת – פעמים רבות עולות שאלות של חוקיות במסגרת השוטפת של העבודה. פעמים כה רבות הגענו לארגונים, לאחר שנים שבהם החלטות של ועדות בטיחות שיושמו התגלו ככאלו שאינן בהכרח מתאימות לדרישות הדין; במצבים בהם ממונה הבטיחות או המנהל שמעליו, הנהיגו פרקטיקות או נהלים שלא יכולים לעמוד במבחנים של בית משפט; או במקרים בהם קבלנים חיצוניים, בין אם קבלני בנייה ובין אם קבלנים אחרים נכנסו לעבוד באתרי בנייה ובמפעלים ללא נספחי בטיחות מתאימים (וקיימות דוגמאות רבות נוספות); במקרים כאלו, היזם, המעסיק ומנהליהם, קבלנים, ממוני בטיחות ומנהלי עבודה, נמצאים בחשיפה משפטית מתמדת, בלי שההנהלה או נושאי המשרה בכלל מודעים לעניין.

על דרך השגרה, עו"ד ממשרדנו מבצעים, כחלק מדרישות הדין, הדרכות בטיחות של ההיבטים המשפטיים הרלוונטיים לחברה. הרצאות כאלה יכולות להיות הרצאות של אחריות משפטית למנהלים, או הרצאות משפטיות בנושאים ספציפיים שדרושים כגון – בנייה ובנייה הנדסית, מעבדות כימיות וביולוגיות, היבטים משפטיים של חומרים מסוכנים ועוד. 

בתחום הייעוץ והייצוג – עורכי הדין שלנו מייעצים ומלווים חברות ומנהלים במקרים בהם נושאים מתחום הבטיחות "זולגים" גם אל מחוץ לאתר. כך לדוגמא, במסגרת תביעות נפגעי עבודה שמוגשות על ידי עובדים, או עובדים לשעבר נגד הביטוח הלאומי, מנהלים או עובדים מהחברה יוזמנו למסור מסמכים לביטוח הלאומי או לתת עדות בתביעות שהוגשו בבית הדין לעבודה. במקרים כאלה, יש לגבש את כלל החומר, לבדוק את המסמכים המועברים ולהכין את העדים לפני הופעתם בערכאות. לחומר המועבר לביטוח הלאומי או לעדות בבית הדין לעבודה יש חשיבות רבה להגנת החברה, ככל שמוגשת לאחר מכן תביעה על הפגיעה בעבודה נגד החברה עצמה. במידה ומתבצעות חקירות אנו מייצגים מנהלים ונושאי משרה בשימועים ובהליכים פליליים ומנהליים, ככל שמוגשים כתבי אישום או מוטלים עיצומים כספיים.