נהלי בטיחות

נהלי בטיחות

שואלים אותנו מנהלים - מה לעשות בכדי לעמוד בחובת האחריות המוטלת על נושאי משרה בכל מה שקשור לדיני סביבה ובטיחות? התשובה היא על פי רוב, בין השאר, לכתוב נהלים.

הבעייה היא, שנהלים עלולים לפעמים להיות כחרב פיפיות. מדוע? בעיקר מפני שיש להם אפקט "מרדים" – אתם כמנהלים בטוחים שהנהלים נכתבו והכל בסדר וזה כבר ממש לא טוב. 

תוכן הנהלים

קחו לדוגמא את תוכן הנהלים. עצם קיומו של נוהל בתחום של סביבה או של בטיחות הוא תנאי הכרחי לנושאי משרה לעמוד בחובת האחריות המוטלת עליהם – אבל בהחלט לא תנאי מספיק. אם בפועל, נהלים שנכתבו הם לא ברורים דיים, ואינם בעלי הגדרות חד משמעיות של מהם הדברים שצריכים להתבצע, מי צריך לבצע, מתי הדברים יקרו ובאיזו תדירות, בהחלט יכול להיות שהמסקנה הסופית תהיה שלמעשה אין נהלים בפועל. בעניין זה, פסק בית המשפט כבר בעבר - "למרות היקף עסקיה לא טרחה החברה שיהיו לה נהלים ברורים ואנשים המופקדים על שמירה על איכות הסביבה ועל מניעת השלכות פסולת...." ובמקום אחר: "החברה חייבת הייתה לקבוע בנוהל ברור וחד משמעי רף ריאלי, בנושא בעל חשיבות ציבורית מכוח אחריותה....". 

קיום הנהלים

נניח שכבר קיים נוהל ושהוא ברור – גם זה לא מספיק. במידה והמנהלים לא מקפידים על קיום בפועל של הנהלים בתחום הסביבה והבטיחות, חריגה של עובדים מהנהלים יכולה להתפרש כדבר שהוא לגיטימי. כך לדוגמא,  נפסק בבית המשפט לגבי עובד שנפגע בנמל. סיפור שהיה כך היה:

עובד שעבד דרך חברה קבלנית בנמל, נפגע במהלך פריקה של מכולה תוך הפרת נהלי הבטיחות בעבודה בכך ששהה על הספינה בזמן שהמנוף עבד ופרק מכולה אחרת.

העובד לא התכחש לעובדה שהוא הפר את נהלי הבטיחות, אך טען שעשה זאת רק על פי הוראות האתת, מאחר והוא ראה באתת כמנהל שלו, ולכן הרגיש מחויב למלא את הוראותיו.

בית המשפט, שהגיע למסקנה כי עובדי הנמל נהגו לחרוג מנהלי העבודה דרך קבע, הבהיר כי "קשה לצפות מעובד פשוט" לסרב להישמע להוראות הממונים וייחס בסופו של דבר לנמל 80% מהאחריות לנזק שנגרם לתובע, ורק 20% לחברה הקבלנית שהעסיקה את העובד ולא עשתה דבר כדי למנוע פעילות שסיכנה את עובדיה. לעובד עצמו נקבעו אחוזים בודדים של אשם תורם למקרה.

במילים אחרות, בלי פיקוח אפקטיבי, מתועד על קיום הנהלים לא ניתן באמת לדעת שהם מקויימים ובנוסף – קיימת חשיפה משפטית משמעותית של מנהלים לאירועי בטיחות וסביבה.

סביבה בטיחות וגיהות

בעולם נטבע המונח - EHS לאמור – סביבה, בריאות ובטיחות (Environment, Health, Safety). חברות גדולות מכירות זאת היטב. EHS היא תפיסה שיוצאת מתוך הבנה, שמאחר והדברים שלובים אחד בשני לא ניתן לנתק את עולם הסביבה, הבריאות והבטיחות והדרך הנכונה להתמודד איתם היא לטפל בנושאים האלה במשותף. תובנה כזאת, תשליך לעניין זהות כותב הנהלים, תוכן הנהלים ובניית תוכנית ניהול משולב בנושאים אלו. 

משרד עו"ד לוינסון – דרור, עוסק רבות בהכנה, בדיקה ובתיקון של נהלי בטיחות בראייה אינטגרטיבית (סביבה ובטיחות) מתוך תפיסה שנהלים אלה צריכים בסופו של דבר לעמוד גם במבחן של בית המשפט.