בטיחות בעבודה ואיכות הסביבה

בטיחות בעבודה ואיכות הסביבה

הסביבה המושפעת מפעילותכם התעשייתית מתחילה כבר בחצרי המפעל. עובדים - הנכס החשוב ביותר שלכם - הם, לעיתים קרובות, הראשונים להיתקל בסיכונים סביבתיים. הגישה המקובלת כיום, לטיפול בנושאי בטיחות בעבודה, גיהות ואיכות סביבה (EHS), היא גישה אינטגרטיבית שרואה את נקודות ההשקה והמשותף בין התחומים כנקודות מוצא לטיפול במכלול הנושאים באופן משולב. פעילותנו בתחום הסביבתי, הביאה אותנו מן הסתם לעסוק גם בתחום הבטיחות והגיהות. באמצעות הידע המעמיק של עורכי הדין שלנו בשני תחומים אלה נוכל סייע בידכם להתייחס לנושאים רבים בתחום הבטיחות בעבודה, ביניהם – אחריות נושאי משרה בנושאי בטיחות ונקודות הממשק לנושאים סביבתיים, אחריות הנהלה לנושאי בטיחות ומתודולוגיות מומלצות על מנת לעמוד בחובה זו, הליכים פליליים ומנהליים, הקשרים בין תחומי הבטיחות בעבודה  ואיכות הסביבה ועוד.