אחריות לבטיחות בעבודה עם קבלנים

אחריות לבטיחות בעבודה עם קבלנים

עובדים במפעל הם עובדים תחת פיקוח ושליטת החברה – הם מקבלים הדרכה, פועלים על פי נהלים, עובדים בתחנות עבודה שמבוצעות בהן בדיקות סביבתיות תעסוקתיות, עוברים בדיקות רפואיות ומקבלים ציוד מגן אישי.  עד כדי כך ההיכרות עם העובדים היא קרובה, עד שלעיתים אנו גם מכירים את משפחותיהם את השמחות והאסונות שלהם ויכולים להיות מודעים לרגעים של חוסר עירנות.

עובדי קבלן לעומת זאת, דומים להכנסת סוס טרויאני למפעל. אנחנו לא מכירים אותם, הם מתחלפים בתדירות לא ברורה, אין לנו שליטה על כלי העבודה שלהם, על ציוד המיגון שהם משתמשים בו (אם קיים בכלל), על המקצועיות שלהם וגם אם מאוד נרצה שהם יעבדו בחצרים על פי הכללים – המחוייבות שלהם כלפינו מוטלת בספק, ומוטת השליטה שלנו עליהם מוגבלת מאוד.

מכל הסיבות האלה, העסקה של קבלנים צריכה להיות מוסדרת מבחינה משפטית לפני תחילת העבודה – החל מהשלב החוזי שעליו לכלול בין השאר את ההגדרות הנכונות ונספח בטיחות מתאים, המשך מהנהלים המתאימים של מעקב ותיעוד כניסת עובדים, ביצוע סקרי סיכונים (JSA או TSA) מתאימים ורלוונטיים, וקביעת מנגנונים מוסדרים ואפקטיביים של הדרכה ופיקוח פנים מפעלי.

כל הפעילויות האלה, צריכות להיות חלק מתכנית אכיפה פנימית של חברה, שרוצה לבצע פרוייקטים עם קבלנים, וגם לצאת מזה בשלום בקצה הדרך.

בדיוק את הדברים האלה אנו עושים במשך שנים רבות – אנו מלווים יזמים ובעלי חצרים שמעסיקים קבלנים, החל משלבי המכרז והכנת החוזים, המשך בגיבוש נספחי בטיחות מתאימים, והמשך בליווי משפטי לכל שלבי ההעסקה של הקבלנים מתוך ראייה של חשיבות השמירה על הבטיחות ומתוך ניסיון לצמצם ככל הניתן את החשיפה המשפטית של החברה ושל מנהליה.