גיליונות בטיחות (SDS)

גיליונות בטיחות (SDS)

אם נדמה לכם שגיליונות הבטיחות (Material Safety Data Sheets) עוסקים רק בכימיה ובבטיחות – תחשבו פעם נוספת. נכון, שבששה עשר הסעיפים  שמוגדרים בתקנות הבטיחות קיימת דרישה לתאר בעיקר את תכונות החומרים המסוכנים ואת דרכי הטיפול בהם לרבות אמצעי מיגון ועזרה ראשונה, אבל גיליונות הבטיחות הם חלק בלתי נפרד ממשפט הבטיחות.

לדוגמא – קיימת התייחסות בתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח – 1998 המסדירה את השמירה על סודות מסחריים, את החובה והאחריות הנלווית לה להעברת עדכונים על מידע שנמסר בגיליונות הבטיחות, את ההתייחסות לחקיקה ולתקינה בארץ ובעולם ודברים נוספים. 

בסופו של יום – היכולת להיערך לאירוע חומרים מסוכנים מבוססת על גיליונות הבטיחות שבידינו. בלעדיהם, לא נדע מה באמת מכיל החומר שבפנינו וכיצד עלינו לטפל בו. ולכן, החשיבות הרבה שיש לגיליונות הבטיחות בעבודה. 

עורכי הדין שלנו  מכירים היטב את תחום גיליונות הבטיחות – החל מהיכרות ויכולת לקרוא את הסעיפים העוסקים בתכונות הכימיות והפיסיקליות של החומר, המשך בהיכרות עם הדרישות לתיאור אופן הטיפול בחומר, וכלה כמובן ביכולת להתייחס לחקיקה ישראלית ולרגולציה זרה בנושא, לאור עיסוקנו האינטנסיבי ורב השנים במשפט סביבתי ישראלי ובינלאומי ובחקיקת כימיקלים במדינות רבות בעולם, כדוגמת REACH, Proposition 65, CLP ,GHS.