בטיחות בעבודה בימי קורונה

בטיחות בעבודה בימי קורונה

למגיפת הקורונה יש השפעות רבות על עולם העבודה, וגם על היבטים רבים של הבטיחות בעבודה. להיבטים אלה השלכות ישירות הן על בטיחות העובדים והשוהים במקום העבודה, והן על החשיפה המשפטית של החברה ושל מנהליה. מספר השלכות (רשימה לא ממצה) של עבודה תחת מגיפה הקורונה מובאות להלן:

  • השפעה על הגורם האנושי – מה מידת ההשפעה של פעילות, באופן מלא או באופן חלקי, עם מסיכה על הפנים, על אופן קבלת ההחלטות של הגורם האנושי? עד כמה מצב בו חום וזיעה מתמדת באזור הפנים עקב המסיכה יכולים לשבש את שיקול הדעת, ומהם האמצעים, אם בכלל, שמחזיק סביר במקום העבודה צריך לנקוט בכדי לעמוד בחובת הזהירות שלו בהקשר הזה?
  • אחת מהחובות המוטלות על העוסקים בימי קורונה היא מדידה יומית של טמפרטורות הגוף של כל מי שנכנס בשער המפעל ורישום הבאים  והיוצאים. בהקשר הזה, יש שאלות של דיוק המכשירים, הדירותם, אופן כיולם, אמינותם ומידת האחריות של מחזיק המקום למכשיר מודד הטמפרטורה ובעיקר – למקרה בו מכשיר שאינו עומד בסטנדרטים נאותים מראה הודעה שגוייה. כמו כן, נשאלת השאלה, שעולה מתחום הגנת הפרטיות, האם רישומים שכאלה יכולים להיחשב כ"מאגר מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, והאם מותר ולאיזה משך של זמן, נדרש מחזיק המקום לשמור רישומים כאמור?
  • היבט נוסף של בטיחות בזמן קורונה הוא היעדרותם של אנשים מהעבודה עקב חובת הבידוד. בנסיבות שכאלה, פעמים רבות עובדים ידרשו לבצע עבודות שהם לא מיומנים בהם, ואף עבודות שהם לא עברו עבורן הדרכה. היבט נוסף של מחסור באנשים עקב בידוד הוא השימוש הגובר והולך, עקב מצוקת אנשים בעבודה של אדם בודד. עבודה זו מעלה באופן משמעותי את רמת הסיכון, ונקיטה באמצעי הגנה, לרבות אמצעים טכנולוגיים, יכולה להקטין באופן משמעותי את החשיפה של תופש המקום.
  • דבר נוסף הוא שאלת ההדרכות. מצד אחד, כללי התו הסגול וכללי הריחוק החברתי, אינם מאפשרים לקיים את ההדרכות בתדירות ובהיקף הנדרשים. מאידך, לא תמיד ניתן, הן מבחינה כלכלית הן מבחינה זמינות של מדריכים חדרי לימוד לקיים את ההדרכות כסדרן. לפיכך, עולה הצורך בקיום הדרכות מקוונות ונדרשים כללים לביצוע הדרכות אלה חרף מגבלות הקורונה.
  • יש חוסר זמינות של אנשי מקצוע רבים מחוץ למפעל – מדריכים, יועצים, עורכי תסקירים ועובדי קבלן. חוסר זמינות זו, הוא חלק מעולם חדש בו מנהלים צריכים לקבל החלטות.
  • היבט נוסף של היעדרות מאסיבית של עובדים או חלוקתם לעבודה בקפסולות הוא פגיעה אפשרית בצוות החירום – במספר אנשי הצוות הזמינים, ובמיומנות של אנשי צוות חליפיים.

לכל הדברים שהוזכרו למעלה ולדברים רבים נוספים, יש השלכות משפטיות. כך לדוגמא, תיקון תכנית ניהול הבטיחות ותיק המפעל לאור המציאות החדשה הוא כורח המציאות ובגדר חובה המוטלת על תופס המפעל. במידה והדבר יידרש, נסיבות של מקרים ייבחנו בזכוכית מגדלת על ידי בית המשפט כדי לקבוע – האם מחזיק המקום מילא את חובת הזהירות שלו ופועל בסבירות? אין צורך להתמודד עם שאלות אלה לאחר שקרה מקרה - בכדי להיות גם במקום הזה בצד הבטוח, עורכי הדין שלנו יוכלו לסייע בידכם בייעוץ משפטי מניעתי מקדים, בלווי בתהליכי קבלת החלטות בשגרה וביצוג בזמן אירוע בטיחות.