סייגים לדואר אלקטרוני

סייגים לדואר אלקטרוני

אין במשלוח דואר אלקטרוני ללוינסון  - דרור משרד עורכי דין לדיני סביבה ובטיחות או בקבלת דואר ממנו, כדי ליצור יחסי עורך דין-לקוח בין השולח/הנמען לבין  משרד עורכי הדין. השולח/הנמען מוזהר גם, כי דואר אלקטרוני אינו בטוח. לפיכך, הודעת דואר אלקטרוני אינה יכולה להחשב כהחלפת דברים או מסמכים חסויה בין עורך דין ללקוחו, אפילו במקרה בו קיימים בין השולח לבין משרדנו יחסי עורך דין-לקוח, שכן ההודעה עלולה להתגלות לאנשים או לצדדים אחרים. האמור לעיל תופס גם ביחס לצרופותיה של הודעת דואר אלקטרוני.