מאמרים
חובת דיווח על פליטות לסביבה ועל העברות של מזהמים ופסולות בענף המים והשפכים

חובת דיווח על פליטות לסביבה ועל העברות של מזהמים ופסולות בענף המים והשפכים

הנדסת מים מגזין המים הישראלי
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד נובמבר 2012

המאמר סוקר את הרקע ההיסטורי לחקיקת  חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות מרשם ודיווח), התשע"ב - 2012 ואת תחולת החוק והשלכותיו על ענף המים והשפכים. חובות הדיווח הנדרשות בחוק זה אינן חלות רק במקרים של חריגות מהיתרים או מרישיונות, אלא  גם במקרים בהם הפליטה או העברה אינה מהווה חריגה מהנדרש בהם.