מאמרים
פסגת יוהנסבורג לפיתוח בר קיימא - סוף והתחלה

פסגת יוהנסבורג לפיתוח בר קיימא - סוף והתחלה

הנדסת מים נוזלים והשקיה, גיליון מס' 20
צבי לוינסון, עו"ד אוגוסט 2002

עשר שנים חלפו מאז התכנסו מנהיגי העולם בועידת כדור הארץ בריאו דה ז'נרו, ודנו בבעיות המאתגרות את הקהילה הבינלאומית בנושאי איכות הסביבה, כלכלה וחברה. לפני מספר ימים הסתיימה ביוהנסבורג ועידת האו"ם לפיתוח בר-קיימא, אשר גם בה נטלו חלק מנהיגי מדינות ואלפי נציגים של ארגונים לא ממשלתיים הפועלים בתחומי איכות הסביבה ופיתוח בר-קיימא. מטרת הועידה היתה ראשית כל לבחון את יישום החלטות "ועידת ריאו" ולחזור על מחוייבות המדינות לעקרונותיה, וכן, ליצור מעין "עיסקה עולמית" בשאלות העומדות על הפרק. מארגני הועידה שאפו להשיג תוצאות בשלושה מישורים: האחד, התחייבות של המדינות השונות ל"תכנית פעולה ליישום פיתוח בר-קיימא"; השני, קידום הסכמים בין ממשלות לשיתוף פעולה בנושא הפיתוח בר- הקיימא והסכמי שותפות בין חברות עסקיות ואירגונים בינ"ל בענין זה; והשלישי, הצהרה של מנהיגי העולם בדבר המחוייבות של ממשלותיהם ליישום "תכנית הפעולה".

"תכנית הפעולה" שהושגה בועידה הינה ללא ספק התוצר החשוב ביותר, ורוב תשומת הלב התקשורתית סביב הועידה הופנה לתהליך התגבשותה. המאמר סוקר את היבטיה המשפטיים.