מאמרים
הבטים משפטיים של שינוי אקלים

הבטים משפטיים של שינוי אקלים

בדלתיים פתוחות - בטאון לשכת עורכי הדין בישראל, גיליון 44
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד יוני 2012

האקלים בעולם השתנה מאז ומעולם. אין מחלוקת על כך שקצב התחממות כדור הארץ מאז המהפכה התעשייתית חורג מכל שינוי ושונה בסדרי גודל, וזאת, כתוצאה מפעילות האדם (פעילות אנתרופוגנית). ההסבר המקובל לתופעה מכונה "אפקט החממה". 

להתחממות כדור הארץ השפעה רבה על חיינו. על פי הערכות ארגון הבריאות העולמי (WHO), כבר היום גורמת ההתחממות הגלובלית לכ - 150,000 מקרי מוות בשנה, ולתחלואה במחלות זיהומיות, בעיקר מלריה, בהיקף של כ - 5,000,000 חולים, בשנה. 

אין תשובה פשוטה לשאלה מי גרם לשינויי האקלים. ברור שהיו מי שהאיצו מאוד את התהליך בעוד שתרומתם של אחרים שולית ביותר.  

המאמר סוקר מספר היבטים משפטיים הנוגעים לסוגיית שינוי האקלים בהקשרים של המשפט הסביבתי הישראלי והבינלאומי.