מאמרים
קרינה בלתי מייננת

קרינה בלתי מייננת

הארץ
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין יולי 2008

בשנת 2006 פורסם חוק הקרינה הבלתי מייננת שנכנס לתוקפו שנה לאחר מכן, בתחילת שנת 2007. מהי קרינה בלתי מייננת? את המושג קרינה נהוג לתאר בשני אופנים: כזרם של חלקיקים נושאי אנרגיה, או כפליטה של גלים המתפשטים במרחב. הקרינה הבלתי מייננת, היא קרינה אלקטרומגנטית (שנוצרת עקב קיומו של שדה חשמלי ומגנטי) המאופיינת ברמה אנרגטית נמוכה יחסית שאינה מספיקה להוצאת אלקטרונים ממסלולם סביב הגרעין. הסכנה ממנה פחותה לעין שיעור מהסכנה המיידית הנשקפת מקרינה מייננת אולם עדיין, חשיפה ארוכת טווח לקרינה בלתי מייננת עלולה להביא לנזקים בריאותיים וסביבתיים. מקררים, נורות פלואורסנט, מכשירים המבוקרים באמצעות שלט רחוק, מכשור לגילוי מתכות בכניסה לקניונים ולמקומות ציבוריים, מכשירי טלפון ניידים, מחשבים, מערכות חימום תת רצפתיות ולוחות חשמל – הם רק חלק קטן ממקורות רבים של קרינה שלמפגעיה אנו חשופים מידי יום ביומו, ניתן לומר גם שבכל רגע נתון.

המאמר סוקר את הוראות החוק ואת השלכותיו על מי שעוסק בקרינה או חשוף למפגעי קרינה.