מאמרים
חקיקה סביבתית בראיה מקיפה - ציוד חשמלי ואלקטרוני כמשל

חקיקה סביבתית בראיה מקיפה - ציוד חשמלי ואלקטרוני כמשל

קלינטק גיליון מספר 68
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד יולי 2013

כשם שבמערכת האקולוגית דבר תלוי בדבר, כך גם החקיקה הסביבתית צריכה להיעשות תוך ראייה מקיפה של ניתוח מכלול חיי המוצר ובראייה של מכלול חוקי הסביבה במשפט הסביבתי הישראלי והבינלאומי. מגמה זו אומנם באה לידי ביטוי בחוק החדש העוסק בפסולת חשמלית ואלקטרונית, אך זו לטעמנו לא הושלמה. הראייה המקיפה הנדרשת נעצרה בחוק בנקודות החיבור הנוגעות לתחום החומרים המסוכנים והפסולת המסוכנת