מאמרים
חידושים בייבוא ובייצוא פסולות מסוכנות

חידושים בייבוא ובייצוא פסולות מסוכנות

הארץ, ירוק+ - מגזין מקצועי בנושאי מים, אנרגיה וסביבה
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד יוני 2008

בשנת 1992 נחתמה אמנת באזל המסדירה את השינוע הבין גבולי של פסולות מסוכנות. האמנה נחתמה על רקע ריבוי  המקרים שהתגלו ורבים אחרים שלא נתגלו, בהם נעשה שינוע בלתי חוקי של פסולות מסוכנות למטרת רווח כספי. אירועים אלה התרחשו, כאשר פסולות מסוכנות במדינות בהן עלויות הטיפול בפסולות המסוכנות היו גבוהות,  הועברו, בדרך של שקר ותרמית, למדינות בהן הפסולות הושלכו ללא כל טיפול, תוך גרימת נזקים רבים לאדם ולסביבה.

ישראל שחתמה ואשררה את האמנה ישמה את הוראותיה באמצעות תקנות מכוח חוק החומרים המסוכנים המסדירות את הייבוא והייצוא של פסולת חומרים מסוכנים. התקנות תוקנו באופן משמעותי במהלך הזמן. המאמר סוקר את האירועים הבינלאומיים שהובילו לחתימת אמנת באזל ואת המשמעות המשפטית של התקנות הישראליות, הבאות ליישם את הוראות האמנה בישראל.