מאמרים
אכיפה בינלאומית בנושא סילוק פסולת מסוכנת

אכיפה בינלאומית בנושא סילוק פסולת מסוכנת

European Law Journal Vol. 3
צבי לוינסון ויוליה ליצמן, עורכי דין ינואר 2009

עלויות סילוק הפסולת המסוכנת הולכות ומרקיעות שחקים. בד בבד מתגברים בעולם הניסיונות להעביר פסולות מסוכנות לאיזורים בעולם בהם ניתן להפטר מהפסולת ללא עלות ומן הסתם ללא טיפול מתאים, תוך סיכון של האדם ושל הסביבה. המאמר סוקר מספר אמנות והתארגנויות בינלאומיות שמטרתן מניעת סחר בלתי חוקי בפסולות מסוכנות.