מאמרים
תביעות יצוגיות בתחום איכות הסביבה

תביעות יצוגיות בתחום איכות הסביבה

"גלובס" עיתון העסקים של ישראל
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין יוני 2006

על פי הניסיון שנצבר בעולם, התובענה הייצוגית הסביבתית משמשת בידי אזרחים ככלי רב עוצמה כנגד מפעלי תעשייה על מנת לקבל פיצוי עבור נזקים שנגרמו עקב זיהום, או ככלי אכיפה אזרחי מקום בו המדינה אינה אוכפת בשל העדר משאבים מתאימים או מסיבה אחרת. בשנת 2006 נכנס לתוקפו חוק התובענות הייצוגיות שכולל התייחסות ספציפית המאפשרת הגשה של תובענות ייצוגיות סביבתיות. המאמר סוקר את הסיכונים הנובעים מהליכים אלו הואיל ומפגעים סביבתיים כמו מפגעי זיהום אויר וריח, זיהום ים, זיהום מים,  או אירועי חומרים מסוכנים משפיעים מעצם טיבם על אוכלוסיות רחבות. בנוסף מתווה המאמר קווים להערכות הנדרשת אל מול הסיכון של תביעות יצוגיות סביבתיות.