מאמרים
על מנהלים בתעשייה, זיהום אוויר וציפורים נודדות

על מנהלים בתעשייה, זיהום אוויר וציפורים נודדות

"גלובס" עיתון העסקים של ישראל
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד ספטמבר 2006

מזה זמן מודעים מנהלים בחברות תעשייתיות לחשיבות הרבה שבהכרת ובהבנת מכלול החקיקה הסביבתית החל עליהם על מנת לעמוד בדרישות דיני איכות הסביבה שבמשפט הסביבתי הישראלי. בפרט מודעות לנושא זה חברות, שהתחייבו להטמיע מערכת לניהול סביבתי – על פיה הן נדרשות לערוך עדכון תקופתי של כל הדינים הסביבתיים החלים על פעילויותיהן. 

הוראות סביבתיות יכולות להיות משתמעות על סמך חוקים שאינם חוקים סביבתיים ישירים, בדרך עקיפה יותר, שכוללת גם פרשנות משפטית. לדוגמא, האם על סמך חקיקה סביבתית שעוסקת בהגנה על בעלי חיים ניתן להאשים חברה ומנהליה על שפגעו בציפורים נודדות כתוצאה ממפגעי זיהום אוויר שנגרמו ממתקניה? המאמר בוחן  כתב האישום שהוגש בטקסס שבארה"ב ולפיו נראה  נראה שהתשובה לכך היא חיובית.