מאמרים
הערכות לאסונות סביבתיים - מפרץ מקסיקו כמשל

הערכות לאסונות סביבתיים - מפרץ מקסיקו כמשל

מעריב "ירוק"
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד יוני 2010

האם תוכניות ההערכות לחירום, (תיק מפעל, תיק שטח,  נהלי חירום ועוד) מכילות פרטים עדכניים ונכונים? האם התרחישים הכלולים בהן אמיתיים ומשקפים סיכונים רלוונטיים לאתרים ביחס אליהם הן הוכנו? האם המוכנות הנטענת בהן תעמוד במבחן המציאות בשעה שאירועים סביבתיים יתרחשו? האם אנשי הרשויות קראו את התיקים ואת התוכניות, הבינו את תוכנם והם מודעים לעומק הפרטים הכלולים בהם? האם מנהלים בתאגידים החותמים על תיקים אלו מודעים לתוכנם ולמשמעויות החתימה שלהם? האם יש להעביר את תוכנם של התיקים לידיעה ולביקורת של הציבור כחלק ממערך חופש המידע והשקיפות הבא לידי ביטוי בחקיקה סביבתית הקיימת במדינת ישראל? בנושאים אלו ועוד עוסק המאמר המביא כדוגמה את אירוע סביבה/ בטיחות שהתרחש באסדת הקידוח במפרץ מקסיקו בשנת 2010.