מאמרים
הזהר מהיועץ - אחריותו של יועץ לנזקים סביבתיים

הזהר מהיועץ - אחריותו של יועץ לנזקים סביבתיים

ירוק כחול לבן- גיליון 31
צבי לוינסון, עורך דין מאי 2000

פסק דין, שניתן בבריטניה, מעלה במלוא חריפותן שאלות הנוגעות למידת המומחיות הנדרשת בייעוץ לעניין הטיפול במפגעים סביבתיים, לחשיבות התקשורת התקינה בין היועץ הסביבתי ללקוחו במהלך הפרויקט ולשקיפות הייעוץ. על פי פסק הדין, המשמעות של יעוץ רשלני היא כבדה - ומחירו הגיע באותו מקרה ל - 18.5 - מיליון ליש"ט.

ה-Urban Regeneration Agency פועלת במשרד המסחר והתעשייה. בשנת 1983 הנחה השר את הסוכנות לסייע בשיקומו של שטח קרקע בו פעלו מספנות, שנסגרו שנה קודם לכן. הסוכנות ראתה הגיון כלכלי בשיקום האתר רק אם עלות השיקום לא תעלה על שוויו לאחר השיקום, שהוערך על ידהּ בכ23- מיליון ליש"ט.
שיטת הניקוי הייתה, בפשטות, פינוי כל האדמה, שהוגדרה כ" קרקע מזוהמת". המטרה  שנקבעה הייתה להגיע לדרגת ניקיון, שכונה "מצוחצח" (“
squeaky clean”), מתוך מחשבה, כי הבאת האתר למצב כזה תמשוך יזמים לבנות באתר. המחלוקת, שהולידה את התביעה, התנהלה, ביסודהּ, סביב מה יוגדר כ"מזוהם" ומה כ"נקי".