מאמרים
האמנה ליישום תקנים לפליטת מזהמים לאויר - מדריך פשוט לאמנה מסובכת

האמנה ליישום תקנים לפליטת מזהמים לאויר - מדריך פשוט לאמנה מסובכת

"ירוק כחול לבן" גיליון 22
צבי לוינסון וטל צפריר - עורכי דין אוקטובר 1998

בחודש ינואר 1998, לאחר חודשים ארוכים של התדיינויות ומשא ומתן, נחתמה בין המשרד לאיכות הסביבה לבין התאחדות התעשיינים בישראל ה"אמנה" ליישום תקנים בדבר פליטת מזהמים לאוויר. בעוד במדינות אחדות באירופה, כמו דנמרק או הולנד, קיימים מנגנונים מפותחים ליצירתם של הסכמים סביבתיים, הנה בישראל זה הוא מהלך ראשוני מסוגו. הניסיון מראה, כי מנגנונים אלה מתפתחים כאשר התסכול משיטות הפיקוח הסביבתי המסורתיות, הידועות בגישת הציווי והבקרה (Command and Control) התגבש לכדי הבנה, כי שיטות אלו, לבדן, אינן יכולות לספק את התוצאות הסביבתיות המקוות. הבנה זו הובילה את הרשויות הסביבתיות לכיוון של יצירת מעורבות ושיתוף פעולה בינן לבין מי, שאת פעולתם הן באות להסדיר. ה"אמנה" היא, אפוא, מהלך חיובי, על רקע שיטות הציווי והבקרה הנוקשות השולטות במשפט הישראלי. ל"אמנה" יכול, וצריך, להיות תפקיד חשוב בבניית תשתית של שיתוף פעולה בין המשרד לאיכות הסביבה לבין התעשיה; שיתוף פעולה חיוני, שרק באמצעותו ניתן יהיה לפתור בעיות סביבתיות סבוכות. אם המפעל שבהנהלתכם שוקל לקבל על עצמו את ה"אמנה", הנה מספר עניינים, שטוב כי יהיו לפניכם כאשר אתם באים להחליט אם "האמנה" גזורה למידתכם.