מאמרים
דירקטורים הזהרו - אחריות דירקטורים בדיני סביבה

דירקטורים הזהרו - אחריות דירקטורים בדיני סביבה

אקולוגיה וסביבה, גיליון 2
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד מאי 2010

עד היום דירקטור היה יכול להסתפק במספר פגישות דירקטוריון שדווח בהן (או שלא דווח) על המצב הסביבתי של החברה, ואולי גם העלה רעיונות לשיפור המצב וסייע בקביעת אסטרטגיית פעולה בנושא. כעת, החשיפה שיוצר חוק אוויר נקי כלפי דירקטורים היא כה גדולה, עד כי דירקטור לא יוכל להישאר שווה נפש לגבי הפעילות הסביבתית של החברה. לפנינו המשך של מגמה בחקיקה הסביבתית הישראלית, שהחלה  בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו – 2006  והמשיכה  בחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז – 2007. ההבדל הגדול הוא, שבעוד שהחובות לקבל היתרי קרינה ולסלק צמיגים ולמחזרם חלות על פלח מצומצם של המגזר התעשייתי, הרי שקשה לתאר מפעל תעשייתי כלשהו, שלא פולט מזהמים לאוויר. החוק יצר למעשה שינוי מהותי  והבטיו של השינוי נסקרים במאמר.